Commit dbb51318 authored by Mattia Migliorini's avatar Mattia Migliorini

Rewrite footer.css and SASSify it

parent ff17e2b3
......@@ -15,7 +15,8 @@ module.exports = function(grunt) {
style: 'compressed'
},
files: {
'css/style.min.css': 'sass/style.scss'
'css/style.min.css': 'sass/style.scss',
'css/footer.min.css': 'sass/footer.scss'
}
},
check: {
......@@ -23,7 +24,8 @@ module.exports = function(grunt) {
check: true
},
files: {
'css/style.css': 'sass/style.scss'
'css/style.css': 'sass/style.scss',
'css/footer.css': 'sass/footer.scss'
}
},
dev: {
......@@ -33,7 +35,8 @@ module.exports = function(grunt) {
lineNumbers: true
},
files: {
'css/style.css': 'sass/style.scss'
'css/style.css': 'sass/style.scss',
'css/footer.css': 'sass/footer.scss'
}
}
},
......@@ -62,4 +65,4 @@ module.exports = function(grunt) {
grunt.registerTask('default', ['watch']);
grunt.registerTask('dist', ['jshint', 'sass:dist']);
grunt.registerTask('check', ['jshint', 'sass:check']);
};
\ No newline at end of file
};
This diff is collapsed.
{
"version": 3,
"mappings": ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AAUA,aAAc;EACb,UAAU,EAAE,OAAO;;;AAEnB,uBAAU;EACT,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAGV,6BAAG;EACF,YAAY,EAAE,eAAe;EAC7B,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,cAAc,EAAE,CAAC;EACjB,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEZ,+CAAoB;EACnB,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,8CAAmB;EAClB,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,8CAAmB;EAClB,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,6CAAkB;EACjB,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,0CAAe;EACd,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,kDAAuB;EACtB,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,iFACa;EACZ,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,aAAa,EAAE,CAAC;;;AAGlB,6BAAG;EACF,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,OAAO,EAAE,KAAK;;;AAIf,6BAAG;EACF,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,cAAc,EAAE,OAAO;EACvB,UAAU,EAAE,IAAI;;;AAEhB,wCAAa;EACZ,aAAa,EAAE,CAAC;;;AAGjB,+BAAE;EACD,OAAO,EAAE,KAAK;;;AAKhB,sDAAmB;EAClB,WAAW,EAAE,CAAC;;;AAIhB,iCAAU;EACT,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,MAAM,EAAE,MAAM;;;AAEd;;;uCAGM;EACL,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAEZ,oCAAG;EACF,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,GAAG;EACjB,OAAO,EAAE,MAAM;;;AAEf,wCAAI;EACH,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;;AAGf,oCAAG;EACF,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,MAAM;;;AAEhB,uCAAG;EACF,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAEX,kDAAa;EACZ,KAAK,EAAE,KAAK;;;AAEb,6CAAQ;EACP,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,YAAY,EAAE,GAAG;EACjB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;;;AAGpB,sGACmB;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;;;AAMf,sDAAyC;EAExC,UAAU,EAAE,iBAA0B;;AAGvC,yCAA4B;;EAxI7B,aAAc;IAyIZ,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,WAAW,EAAE,CAAC;;;EAEd;yBACU;IACT,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,cAAc,EAAE,CAAC;;;EAEjB;mCAAU;IACT,cAAc,EAAE,CAAC;;;EAElB;4BAAG;IACF,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,YAAY,EAAE,KAAK;;;EAGlB;;;;;;;;4CAOe;IACd,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,QAAQ,EAAE,OAAO;IACjB,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,YAAY,EAAE,KAAK;IACnB,YAAY,EAAE,IAAI;;;EAClB;;;;;;;;sDAAY;IACX,cAAc,EAAE,CAAC;;;EAElB;;;;;;;;+CAAG;IChLR,kBAAkB,EDiLQ,UAAU;IChLpC,eAAe,EDgLW,UAAU;IC/KpC,UAAU,ED+KgB,UAAU;IAC9B,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,gBAAgB,EAAE,mCAAmC;IACrD,mBAAmB,EAAE,OAAO;IAC5B,iBAAiB,EAAE,SAAS;IAC5B,eAAe,EAAE,SAAS;;;EAE1B;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;qEACsB;IACrB,OAAO,EAAE,IAAI;;;EAEd;;;;;;;;sDAAS;IACR,gBAAgB,EAAE,iCAAiC;;;EAEnD;;;;;;;;4EAAwB;IACvB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,UAAU,EAAE,iBAAiB;IAC7B,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;;;EAIf;;;;;;;;;;;;;;;;yDACU;IACT,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,cAAc,EAAE,KAAK;IACrB,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,cAAc,EAAE,SAAS;IACzB,UAAU,EAAE,GAAG;;;EAEhB;;;;;;;;uDAAQ;IACP,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,eAAe,EAAE,IAAI;;;EAGvB;;;;;;;;oDAAK;IACJ,gBAAgB,EAAE,mCAAmC;IACrD,mBAAmB,EAAE,KAAK;IAC1B,iBAAiB,EAAE,SAAS;IAC5B,eAAe,EAAE,SAAS;IAC1B,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;IACT,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,EAAE;;;EAId;mDAAoB;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,YAAY,EAAE,KAAK;IACnB,YAAY,EAAE,IAAI;;;EAElB;sDAAG;IACF,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,aAAa,EAAE,IAAI;;;EAEnB;wDAAE;IACD,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,OAAO;IAClB,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,OAAO,EAAE,cAAc;IACvB,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;;;EAEZ;4DAAQ;IACP,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,MAAM;;;EAInB;4DAA+B;IAC9B,YAAY,EAAE,KAAK;;;;AAMxB,6BAAgB;EACf,WAAW,EAAE,CAAC;;;AAEd,gCAAG;EACF,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,WAAW,EAAE,CAAC;;;AAEd,kCAAE;EACD,WAAW,EAAE,CAAC;;;AAEf,qCAAK;EACJ,YAAY,EAAE,CAAC;;;AAEhB,mCAAG;EACF,WAAW,EAAE,IAAI;;;AAGnB,iDAAoB;EACnB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAEnB,oDAAG;EACF,aAAa,EAAE,IAAI;;;AAEnB,sDAAE;EACD,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,OAAO,EAAE,SAAS;;;AAKpB,8CAAG;EACF,UAAU,EAAE,CAAC;;;AAId,6CAAG;EACF,aAAa,EAAE,CAAC;;;;AAMpB,oBAAqB;EACpB,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;;;AAkBN;;;;;;;;;;;;;;;;kEAAQ;EACP,gBAAgB,EAAE,mCAAmC;;;AAKzD,gFAAY;EACX,gBAAgB,EAAE,6DAA6D;;;AAIhF,0GAAwB;EACvB,gBAAgB,EAAE,yCAAyC;;;AAG3D,oHAAwB;EACvB,gBAAgB,EAAE,6CAAuC;;;AAQ7D,yCAA4B;;EAD7B,kBAAmB;IAEjB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,UAAU,EAAE,CAAC;;;;AAKZ,kFAAK;EACJ,gBAAgB,EAAE,mCAAmC;;;AAGrD,gGAAK;EACJ,gBAAgB,EAAE,iCAAiC;;;AAGrD,sFAAS;EACR,gBAAgB,EAAE,+BAA+B;;;;AAMrD,gBAAiB;EAChB,UAAU,EAAE,+DAA+D;EAC3E,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,YAAY,EAAE,IAAI;;;;AAGnB,gCAAiC;EAChC,OAAO,EAAE,GAAG;;;;AAGb;cACe;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;;;AAGd,yCAA4B;;EAE1B,+BAAkB;IACjB,cAAc,EAAE,IAAI;;;;EAGtB,sBAAuB;IACtB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,IAAI,EAAE,IAAI;;;AAIZ,yCAA6B;;EAC5B;;aAEY;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IEtZZ,kBAAkB,EFuZA,IAAI;IEtZnB,eAAe,EFsZA,IAAI;IErZlB,cAAc,EFqZA,IAAI;IEpZd,UAAU,EFoZA,IAAI;;;;EAEzB,kBAAmB;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;;EAEb,sBAAI;IACH,OAAO,EAAE,IAAI;;;EAEd,yCAAuB;IACtB,WAAW,EAAE,IAAI;;;EAEjB,4CAAG;IACF,WAAW,EAAE,CAAC;;;;EAKhB,sBAAS;IACR,KAAK,EAAE,SAAS;IAChB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,UAAU,EAAE,CAAC;;;EAEd,uBAAU;IACT,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,aAAa,EAAE,IAAI;;;EAEnB,0BAAG;IACF,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB,eAAe,EAAE,QAAQ;IACzB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,cAAc,EAAE,CAAC;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;;;EAEX,6BAAG;IACF,YAAY,EAAE,eAAe;;;EAE7B,+BAAE;IACD,aAAa,EAAE,IAAI;;;EAEpB,gCAAG;IACF,MAAM,EAAE,CAAC;;;EAIZ,2BAAI;IACH,cAAc,EAAE,IAAI;;;EAErB,0BAAG;IACF,YAAY,EAAE,IAAI;;;AAMtB,gEAAiE;;EAE/D,oLAGU;IACT,OAAO,EAAE,cAAc;IACvB,UAAU,EAAE,WAAW;;;AAK1B,yCAA4B;;EAC3B,4BAA6B;IAC5B,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAIb,yCAA4B;;EAC3B,aAAc;IACb,WAAW,EAAE,IAAI;;;EAEjB,kBAAK;IACJ,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB,aAAa,EAAE,IAAI;;;EAEpB;;oCAEqB;IACpB,KAAK,EAAE,KAAK;;;EAEb,+BAAkB;IACjB,cAAc,EAAE,IAAI;;;EAErB,qCAAwB;IACvB,OAAO,EAAE,GAAG;;;;EAGd,gBAAiB;IAChB,YAAY,EAAE,CAAC;IACf,aAAa,EAAE,CAAC;;;;EAEjB,qBAAsB;IACrB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,OAAO,EAAE,KAAK;;;;AAKf,mCAAgB;EACf,OAAO,EAAE,UAAU;;;AAEpB,mCAAgB;EACf,YAAY,EAAE,CAAC",
"sources": ["../sass/footer.scss","../sass/core/_core-mixins.scss","../sass/_mixins.scss"],
"names": [],
"file": "footer.css"
}
......@@ -7718,28 +7718,19 @@ header.banner .site-name .logo-ubuntuit {
}
/* line 164, ../sass/style.scss */
footer.global {
background: #eeeeee;
}
/* line 167, ../sass/style.scss */
footer.global .footer-a ul li h2 + ul.second-level-nav {
display: block;
border-top: 1px solid #d4d7d4;
}
/* line 173, ../sass/style.scss */
.inner-wrapper {
-moz-box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
-webkit-box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
-moz-box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
-ms-box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
}
/* line 180, ../sass/style.scss */
/* line 169, ../sass/style.scss */
a.link-cta-ubuntu {
margin: 0 0 0.75em 0;
}
/* line 185, ../sass/style.scss */
/* line 174, ../sass/style.scss */
#deriv-container {
position: relative;
width: 200px;
......@@ -7750,19 +7741,19 @@ a.link-cta-ubuntu {
margin: 200px auto;
}
/* line 194, ../sass/style.scss */
/* line 183, ../sass/style.scss */
.deriv-circle {
margin: 0 auto;
width: 610px;
}
/* line 199, ../sass/style.scss */
/* line 188, ../sass/style.scss */
#deriv-name {
font-size: 35px;
font-weight: 400;
}
/* line 204, ../sass/style.scss */
/* line 193, ../sass/style.scss */
.scircle {
position: absolute;
width: 90px;
......@@ -7774,42 +7765,42 @@ a.link-cta-ubuntu {
cursor: pointer;
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-kubuntu {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/kubuntu.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-lubuntu {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/lubuntu.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-xubuntu {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/xubuntu.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-edubuntu {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/edubuntu.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-studio {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/studio.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-mythubuntu {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/mythubuntu.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-mate {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/mate.png");
}
/* line 217, ../sass/style.scss */
/* line 206, ../sass/style.scss */
#scircle-gnome {
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/gnome.png");
}
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -3,4 +3,6 @@
//--------------------------------------------------
// Base font-size for the base em value.
$em-base: 16 !default;
\ No newline at end of file
$em-base: 16 !default;
$breakpoint-small: "only screen and (max-width: 768px)";
//--------------------------------------------------
// Style properties for the footer.
//--------------------------------------------------
@import 'core/core-constants';
@import 'core/core-mixins';
@import 'constants';
@import 'functions';
@import 'mixins';
footer.global {
background: #eeeeee;
.footer-a {
display: block;
border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
clear: both;
ul {
li {
border-right: 1px dotted #888;
display: table-cell;
float: none;
margin-left: 0;
padding-bottom: 0;
padding-left: 0;
padding-right: 0;
width: auto;
width: 124px;
&.secondary-desktop {
width: 128px;
}
&.secondary-server {
width: 118px;
}
&.secondary-tablet {
width: 123px;
}
&.secondary-cloud {
width: 115px;
}
&.secondary-tv {
width: 115px;
}
&.secondary-management {
width: 143px;
}
&.last-item,
&:last-child {
border: 0;
padding-right: 0;
}
}
ul {
margin-left: 0;
display: block;
}
}
li {
li {
margin-left: 0;
float: none;
width: auto;
display: block;
min-height: 0;
border: 0;
margin-bottom: 2px;
padding-left: 0;
padding-bottom: inherit;
background: none;
&:last-child {
margin-bottom: 0;
}
a {
display: block;
}
}
}
#nav-global {
li:first-of-type a {
margin-left: 0;
}
}
.footer-b {
padding: 0 0 20px;
margin: 0 auto;
h2,
h2 a,
ul li,
ul ul {
margin: 0;
padding: 0;
line-height: 2;
width: auto;
float: none;
}
h2 {
float: left;
margin-right: 6px;
display: inline;
a i {
font-style: normal;
display: none;
}
}
li {
width: 100%;
display: block;
clear: both;
overflow: hidden;
li {
width: auto;
background: 0;
float: left;
clear: none;
&:last-child {
width: 200px;
}
&:after {
content: "|";
padding-left: 6px;
padding-right: 6px;
position: relative;
}
}
h2 a:after,
&:last-child:after {
content: "";
}
}
}
}
.footer-a ul li h2 + ul.second-level-nav {
// display: block;
border-top: 1px solid $nav-border-dark;
}
@media #{$breakpoint-small} {
overflow: hidden;
padding-top: 0;
.footer-a,
.footer-b {
display: block;
border-bottom: 0;
margin-bottom: 0;
padding-bottom: 0;
.clearfix {
padding-bottom: 0;
}
ul {
margin-left: 0;
margin-right: -10px;
li {
&,
&.secondary-cloud,
&.secondary-desktop,
&.secondary-management,
&.secondary-phone,
&.secondary-server,
&.secondary-tablet,
&.secondary-tv {
border-bottom: 1px solid #d4d4d4;
width: 100%;
display: block;
border-right: 0;
border-left: 0;
margin-bottom: 0;
float: left;
padding: 0;
overflow: visible;
margin-left: -10px;
margin-right: -10px;
padding-left: 10px;
&.last-item {
padding-bottom: 0;
}
h2 {
@include box-sizing(border-box);
margin: 0 0 10px 0;
padding: 10px 0;
width: 100%;
cursor: pointer;
margin-bottom: 0;
display: inline-block;
float: left;
background-image: url("../img/arrow_down_9fa097.svg");
background-position: 96% 50%;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 13px 13px;
& + ul.second-level-nav,
.secondary-management {
display: none;
}
&.active {
background-image: url("../img/arrow_up_9fa097.svg");
& + ul.second-level-nav {
margin-bottom: -1px;
border-top: 1px solid #d4d4d4;
float: left;
display: block;
}
}
a {
&:link,
&:visited {
color: #888;
letter-spacing: .05em;
margin: 0;
text-transform: uppercase;
margin-top: 8px;
}
&:hover {
color: #888;
text-decoration: none;
}
}
span {
background-image: url("../img/arrow_down_9fa097.svg");
background-position: 0 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 100% 100%;
clear: none;
display: block;
float: right;
height: 13px;
margin-left: 6px;
width: 13px;
top: 10px;
right: 10px;
position: absolute;
z-index: -3;
}
}
}
ul.second-level-nav {
float: left;
width: 100%;
margin-left: -10px;
margin-right: -10px;
padding-left: 10px;
li {
border-bottom: 0;
display: block;
margin: 0;
padding: 0;
width: 100%;
float: left;
padding-right: 10px;
a {
border-bottom: 1px solid #d4d4d4;
color: #333;
display: block;
float: left;
font-size: 1.166em;
margin-bottom: 0;
overflow: hidden;
padding: 8px 0 8px 20px;
margin-left: -10px;
text-align: left;
white-space: normal;
width: 100%;
}
&:after {
content: "";
padding-left: 0;
padding-right: 0;
position: static;
}
}
}
&.secondary-management h2 span {
margin-right: -15px;
}
}
}
}
}
.footer-b ul li {
line-height: 1;
h2 {
margin-left: 0;
margin-top: 0;
line-height: 1;
a {
line-height: 1;
}
span {
margin-right: 0;
}
li {
margin-left: 30px;
}
}
ul.second-level-nav {
margin-left: -10px;
margin-right: -25px;
li {
padding-right: 10px;
a {
margin-left: 0;
padding: 10px 20px;
}
}
}
&:first-of-type {
h2 {
border-top: 0;
}
}
&:last-of-type {
h2 {
border-bottom: 0;
}
}
}
}
nav div.footer-a div {
margin: 0 auto;
width: 100%;
}
html {
&.no-svg,
&.opera-mini {
footer.global {
.footer-a,
.footer-b {
ul li {
&,
&.secondary-cloud,
&.secondary-desktop,
&.secondary-management,
&.secondary-phone,
&.secondary-server,
&.secondary-tablet,
&.secondary-tv, {
h2 span {
background-image: url("../img/arrow_down_9fa097.png");
}
}
}
}
.top-link a {
background-image: url("../img/pictograms/picto-pack/picto-upload-warmgrey.png");
}
}
.nav-secondary {
ul.breadcrumb li .after {
background-image: url("../img/patterns/nav-down-arrow.png");
}
&.open {
ul.breadcrumb li .after {
background-image: url("../img/patterns/nav-up-arrow.png"), none;
}
}
}
}
}
footer #nav-global {
@media #{$breakpoint-small} {
padding-top: 0;
margin-top: 0;
}
html.no-svg &,
html.opera-mini & {
h2 {
span {
background-image: url("../img/arrow_down_9fa097.png");
}
&.active {
span {
background-image: url("../img/arrow_up_9fa097.png");
}
}
&:before {
background-image: url("../img/external-link.png");
}
}
}
}
h3.external span {
background: url("../img/external-link-cool-grey.svg") left center no-repeat;
background-size: 20px;
padding-left: 26px;
}
footer.global ul.inline li:after {
content: "•";
}
#livechat-compact-container,
#livechat-full {
display: none;
}
@media #{$breakpoint-small} {
footer.global {
.legal.has-cookie {
padding-bottom: 40px;
}
}
.resource .content-cat {
bottom: 16px;
left: 20px;
}
}
@media #{$breakpoint-medium} {
#livechat-compact-container,
#livechat-full,
#nav-global {
display: block;
@include box-shadow(none);
}
footer #nav-global {
display: none;
div {
display: none;
}
.nav-global-wrapper ul {
margin-left: 10px;
ul {
margin-left: 0;
}
}
}
footer.global {
.two-col {
width: 14.89361%;
display: inline-block;
min-height: 0;
}
.footer-a {
padding-bottom: 20px;
margin-bottom: 20px;
ul {
margin-left: -15px;
padding-left: 15px;
border-collapse: collapse;
display: table;
float: none;
padding-bottom: 0;
width: 100%;
li {
border-right: 1px dotted #888;
a {
padding-right: 20px;
}
li {
border: 0;
}
}
}
div {
padding-bottom: 10px;
}
h2 {
padding-left: 15px;
}
}
}
}
@media only screen and (max-width: 800px) and (min-width: 769px) {
header.banner nav.nav-primary ul li a {
&:active,
&:hover,
&:link,
&:visited {
padding: 12px 12px 14px;
transition: padding .4s;
}
}
}
@media #{$breakpoint-small} {
header.banner .search-toggle {
right: 48px;
}
}
@media #{$breakpoint-large} {
footer.global {
padding-top: 40px;
.row {
padding-left: 40px;
padding-right: 40px;
}
.footer-b,
.inline-lists ul,
nav div.footer-a div {
width: 984px;
}
.legal.has-cookie {
padding-bottom: 30px;
}
.footer-b li h2 a:after {
content: ":";
}
}
.cookie-policy p {
padding-left: 0;
padding-right: 0;
}
#nav-global li.more a {
text-indent: 0;
display: block;
}
}
#context-footer div {
div.feature-one {
display: table-cell;
}
div.feature-two {
padding-left: 0;
}
}
......@@ -161,19 +161,8 @@ header.banner {
}
}
footer.global {
background: #eeeeee;
.footer-a ul li h2 + ul.second-level-nav {
display: block;
border-top: 1px solid $nav-border-dark;
}
}
.inner-wrapper {
-moz-box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
-webkit-box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
box-shadow: 0 2px 3px #c9c9c9;
@include box-shadow(0 2px 3px #c9c9c9);
}
// Add bottom margins to cta buttons.
......@@ -215,6 +204,7 @@ a.link-cta-ubuntu {
// Note: 'ubuntu' has been removed from the ids of studio, mate, and gnome.
@each $derivative in kubuntu,lubuntu,xubuntu,edubuntu,studio,mythubuntu,mate,gnome {
#scircle-#{$derivative} {
// Consider moving these files inside the theme for reuse.
background-image: url("http://wwwtest.ubuntu-it.org/sites/default/files/scopri-ubuntu/loghi-derivate/#{$derivative}.png");
}
}
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment